Kosten en tarieven

Uw online psycholoog

We hebben gekozen om vanaf 2023 gecontracteerde zorg te bieden. Dat betekent dat we behandel- of diagnostiekkosten direct naar uw zorgverzekeraar declareren. We hebben een overeenkomst met 

  • Zilveren kruis Achmea
  • VGZ coöperatie
  • ASR
  • Menzis
  • OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA
  • Caresq

Om hiervoor in aanmerking te komen dient u een verwijsbrief van uw huisarts te hebben.

Staat uw zorgverzekeraar niet in deze rij dan is het raadzaam om uw zorgverzekeraar te bellen en te vragen welk percentage zij van uw behandeling/diagnostiek vergoeden. In dat geval krijgt u een restitutienota voor de verrichtte behandeling die door u betaald mag worden en diezelfde declaratie mag u doorsturen naar uw zorgverzekeraar.

Mocht u de behandeling volledig zelf willen vergoeden is dat uiteraard mogelijk. In dat geval is een verwijsbrief van uw huisarts niet nodig.

Ik ben BIG geregistreerd en de tarieven zowel voor de diagnostiek als behandeling  zijn landelijk bepaald door Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In de NZa tarief zijn zowel directe behandel- /diagnostiektijd inbegrepen als indirecte tijd voor administratie, zoals bijvoorbeeld de sessie registreren in uw dossier of verslaglegging.

Mocht u verhinderd zijn om de afspraak na te komen laat het ons dan minstens 24 uur van tevoren weten. Hiermee maakt u het mogelijk dat iemand anders ingepland kan worden op dat tijdstip. Als u later afbelt dan zijn we genoodzaakt het consult in rekening te brengen. Het bedrag wordt bepaald o.b.v. het uurtarief van de behandelaar. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar en valt onder uw eigen bijdrage. 

Wij doen er alles aan om ons no show beleid kenbaar te maken bij onze cliënten, daarom zal dit tijdens het kennismakingsgesprek uitvoerig met u besproken worden door uw behandelaar.

In geval van crisis gedurende uw behandeling bij ons kunt u op maandag en woensdag tussen 8:30 – 17:00 uur contact op nemen met uw behandelaar. Op de andere werkdagen kunt u binnen kantooruren terecht bij uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Wat doen wij

  • Psychodiagnostisch onderzoek: Indien nodig of dat de vraag van verwijzer is, is het mogelijk een psychodiagnostisch onderzoek te verrichten.
  • Farmacotherapie: mocht uit onderzoek en/of intake naar voren komen dat een combinatie van de psychologische behandeling en medicatie het best effect zou kunnen geven, wordt deze gerealiseerd uit samenwerkingsverband met een psychiater en/of huisarts.

Links

Gemiddelde waardering van geholpen personen
5/5
Goed in je vel, is een fantastich leven

Plan een afspraak

Wij hebben momenteel een wachtlijst van 8-12 weken. Voor vragen kunt u mailen naar [email protected] of bellen met 06 12 30 57 87 Er wordt getracht uw mail- of app bericht zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Op dit moment vindt de behandeling uitsluitend online plaats.

Indien u een mail of een appbericht stuurt wordt u zo snel mogelijk teruggebeld of bericht.

Scroll naar boven
Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten